POLÍTICA DE TURISME RESPONSABLE

Publicat per susana , 19/12/2022. Categoria: Uncategorized @ca

 

Conscients de la necessitat de vetllar per un desenvolupament turístic sostenible en el temps i assumint els principis i objectius de la Carta mundial del Turisme Sostenible +20, l’empresa Stress Adrenalina es compromet a dur a terme una gestió sostenible de les seves activitats, mitjançant l’adopció de compromisos orientats a:

Prevenir l’impacte negatiu que puguin tenir les nostres instal·lacions o activitats.

Millorar i maximitzar l’impacte positiu que l’activitat turística generada en el nostre territori

Optimitzar la sostenibilitat de les instal·lacions millorant la relació amb l’entorn en aquest marc, la nostra empresa ha adoptat la present política de turisme responsable, mitjançant la qual es compromet a complir els requisits establerts en l’estàndard Biosphere, que inclou , entre altres, els requeriments legals que regulen els efectes generats per l’activitat turistica.

Un dels nostres principals objectius és perfeccionar contínuament la gestió responsable a tots els nivells, social, econòmic i ambiental. Amb aquesta política es pretén també avançar cap a un model basat en el desenvolupament sostenible en benefici del medi ambient, la diversitat cultural i la responsabilitat social.

Adquirim una obligació envers la satisfacció dels nostres clients, treballadors, com dels nostres veïns, conciutadans entenent el turisme com una realitat transversal inequívocament lligada a un territori. Així mateix ens comprometem a motivar i formar al nostre personal cap als principis del Turisme Responsable, alhora que promourem entre els nostres clients les bones pràctiques ambientals amb l’entorn. Amb l’assumpció d’aquests compromisos, Stress & Adrenalina aposta per treballar en la consolidació com a establiment turístic diferenciat i sostenible.

Compartir experiència:
Share